กล้องโทเทิล TOPCON GM-52,GM-55

กล้องประมวลผลรวม (Total Station)

ประเทศ ญี่ปุ่น

 

GM-52 (2") / GM-55 (5")

 

  • วัดระยะโดยไม่ใช้เป้า ( Reflectorless ) 500 เมตร
  • วัดระยะได้ 4,000 เมตร โดยใช้เป้า 1 ดวง
  • บันทึกข้อมูลได้ 50,000 ข้อมูล
  • ถ่ายโอนข้อมูลด้วย Flash Drives
  • GM-52 มีจอ LCD 2 หน้าจอ
  • GM-55 มีจอ LCD 1 หน้าจอ    
  • แบตเตอรี่Li-ion ใช้งานได้ 15 ชั่วโมง