ซีเมนต์,มอร์ต้า

Cement Test

เครื่องทดสอบแรงอัดและแรงดัดซีเมนต์ (Cement Compression and Bending Machine) ยี่ห้อ CST รุ่น HYE-300C
เครื่องกดทดสอบแรงอัด และดัด ซีเมนต์ (Cement Compression and Bending Machine) ยี่ห้อ CST รุ่น XYE-300
เครื่องทดสอบความแข็งแรงของการเจาะ (Penetration Mortar Strength Tester) ยี่ห้อ LANGRY รุ่น SJY-800B
เครื่องทดสอบความดันลบในซีเมนต์ (Cement Negative Pressure)
ยี่ห้อ CST รุ่น FSY-150
เครื่องผสมปูนแบบตั้งโต๊ะ (Mortar mixer) ยี่ห้อ CST รุ่น FY-681
เครื่องมือทดสอบการไหลของปูนมอร์ต้าแบบมือหมุน (Flow Table Manual) ยี่ห้อ CST
เครื่องทดสอบความละเอียดของซีเมนต์ (Blaine fineness)
ยี่ห้อ CST
เครื่องทอสอบความสมบูรณ์ของซีเมนต์ (Mortar consistency meter) ยี่ห้อ CST
เครื่องกำหนดค่าความแข็งของปูนมอร์ต้า (Vicat Apparatus)
ยี่ห้อ CST
เครื่องทดสอบอัตราการไหลของซีเมนต์ (Cement Mortar Consistency Meter) ยี่ห้อ CST รุ่น STSC-1
เครื่องวัดปริมาณอากาศในคอนกรีต (Air Meter) ยี่ห้อ SHENKE และ Forney USA
เครื่องทดสอบความคงทนมวลรวมซีเมนต์ (Soundness Test Of Cement) Le-Chatelier ยี่ห้อ CST
อุปกรณ์ที่ใช้วัดความหนืดของของเหลวในการเจาะ (Marsh Funnel)
ชุดทดสอบดิน (Mud Hydrometer)