คอนกรีต

Concrete Test

เครื่องทดสอบความแข็งแรงอเนกประสงค์ (Pull Off Tester)
ยี่ห้อ Langry รุ่น LR-M1/M2/M3/M4/M5
เครื่องทดสอบความแข็งแรงอเนกประสงค์ (Pull Off Tester)
ยี่ห้อ Langry รุ่น LR-50T/100T
เครื่องสแกนเหล็กเส้นคอนกรีต (Rebar Scanner)
ยี่ห้อ LANGRY รุ่น LR-G100
เครื่องสแกนเหล็กเส้นคอนกรีต (Rebar Scanner) ยี่ห้อ LANGRY รุ่น LR-G150
เครื่องสแกนเหล็กเส้นคอนกรีต (Rebar Detectors) ยี่ห้อ LANGRY รุ่น LR-G200
เครื่องสแกนวัดหาความหนาคอนกรีต (Integrated Thickness Detector)ยี่ห้อ CST รุ่น ZD-410,ZD-41
เครื่องวัดความหนาคอนกรีต (Impact Echo Concrete Thickness Tester) ยี่ห้อ CST รุ่น H61
เครื่องวัดความหนาคอนกรีต (Impact Echo Concrete Thickness Tester) ยี่ห้อ CST รุ่น PWT-01
เครื่องวัดปริมาณอากาศในคอนกรีต (Air Meter) ยี่ห้อ SHENKE และ Forney USA
เครื่องทดสอบแรงต้านของคอนกรีต (Concrete Penetration Resistance Tester) ยี่ห้อ CST รุ่น HG-1000
เครื่องทดสอบคุณภาพคอนกรีต (Concrete Impervious Apparatus)
เครื่องทดสอบกำลังคอนกรีตเจาะทะลุ (Penetration Concrete Strength Tester) ยี่ห้อ LANGRY รุ่น SJY-1000B
Concrete Resist Chloride ion Permeability ยี่ห้อ SAMYON รุ่น RCPT-6
ชุดแคปหัวลูกปูน  ( capping sets and pads for concrete )
แท่นแคปหัวลูกปูน
ชุดทดสอบดิน (Mud Hydrometer)
ชุดทดสอบการไหลของคอนกรีต  (Flow Table Test)
หม้อต้มกำมะถัน (Sulphur Melting Pot)
Concrete Pocket Penetrometer
Concrete Mortar Penetrometer
ทั่งทดสอบ (Test Anvil) ยี่ห้อ LANGRY รุ่น GZII/GZIII/GZIV
เครื่องทดสอบวัดแรงตึงเครียดของวัตถุ (Strain Gage) ยี่ห้อ CST รุ่น YLR-3F
เครื่องอัดคอนกรีต (Concrete Compressometers Extensometers) ยี่ห้อ CST รุ่น TPEM-01