LR-P10

เครื่องทดสอบความแข็งแรงอเนกประสงค์ (Pull Off Tester)

ยี่ห้อ  LANGRY รุ่น LR-P10

ตามมาตรฐาน EN 1542, EN 1348, EN 1015-12

รายละเอียดทั่วไป

เหมาะสำหรับการทดสอบแรงดึงของตะปูพลูโทเนียมของวัสดุฉนวนความร้อนแบบคงที่ในงานวิศวกรรมก่อสร้าง แรงยึดเกาะของวัสดุฉนวนความร้อนที่ผนัง และแรงยึดเกาะของอิฐพรมผนังภายนอก แผ่นต่างๆ , ทาสี ฯลฯ