XYE - Series A

เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีตแบบดิจิตอลกราฟ (Digital LCD Compressive Strength)

ยี่ห้อ CST รุ่น XYE Series A

 

รายละเอียดทั่วไป

- ระบบไฮดรอลิกส์แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 220 VAC 50 Hz

- กำลังมอเตอร์ไฟฟ้า 1.0 KW

- กำลังอ่านค่าหน่วยแรงจากหน้าจอเป็น Digital แสดงกราฟ

- โครงเครื่องเป็นเหล็ก 4 เสา มีความแข็งแรงทนทาน

- มีแรงอัดสูงสุดตั้งแต่ 2,000 kN / 3,000 kN

- มีค่าความเที่ยงตรง ±1% ของช่วงการรับน้ำหนักบรรทุกที่ 90 %

- ควบคุมความเร็วและแรงอัดด้วยวาล์ว

- ช่วงการยกของกระบอกไฮดรอลิกซ์  ( Piston Stroke ) สูงสุด 100 mm.

- แผ่นกดและแผ่นรองรับ  ขนาด 240 x 240 mm. / 250 x 320 mm.

- ชุดบังคับและควบคุมระบบไฮดรอลิกส์มีฝาปิดมิดชิดเพื่อกันเศษวัสดุและฝุ่น

- ระยะห่างระหว่างช่องใส่ตัวอย่าง 275 / 300 mm.

- มีคันหมุนปรับระดับตัวกดอุปกรณ์

- สามารถทดสอบแรงอัดแท่งตัวอย่างคอนกรีต

     ⦁ รูปทรงกระบอก ขนาด ⦰ 150 x 300 mm.

     ⦁ รูปทรงลูกบาศก์ 150 x 150 x150 mm.