กล้องโทเทิล TOPCON GM-105

กล้องประมวลผลรวม (Total Station)

ประเทศ ญี่ปุ่น

 

GM-105

 

  • วัดระยะโดยไม่ใช้เป้าปริซึมได้ 800 เมตร
  • ความแม่นยำ (Accuracy) = 1" , 2" , 3" , 5"
  • วัดระยะได้ 5,000 เมตร โดยใช้ปริซึม 1 ดวง
  • บันทึกข้อมูลได้ 50,000 ข้อมูล
  • ถ่ายโอนข้อมูลด้วย Flash Drive
  • หน้าจอชนิด LCD 2 หน้า