กล้องโทเทิล SOKKIA IM-52

กล้องประมวลผลรวม (Total Station)

ประเทศ ญี่ปุ่น

  • วัดระยะโดยไม่ใช้เป้าปริซึมได้ 500 เมตร
  • วัดระยะได้ 4,000 เมตร โดยใช้ปริซึม 1 ดวง
  •  เลเซอร์ส่องหัวหมุด
  • บันทึกข้อมูลได้ 50,000 ข้อมูล
  • ถ่ายโอนข้อมูลด้วย Flash Drive
  •  หน้าจอชนิด LCD 2 หน้า