กล้องโทเทิล SOKKIA IM-105

กล้องประมวลผลรวม (Total Station)

ประเทศ ญี่ปุ่น

  • วัดระยะโดยไม่ใช้เป้าปริซึมได้ 800 เมตร
  • วัดระยะได้ 5,000 เมตร โดยใช้ปริซึม 1 ดวง
  • เลเซอร์ส่องหัวหมุด
  • บันทึกข้อมูลได้ 50,000 ข้อมูล
  • ถ่ายโอนข้อมูลด้วย Flash Drive
  • หน้าจอชนิด LCD 2 หน้า