กล้องโทเทิล SANDING STE-611 R1000

กล้องประมวลผลรวม (Total Station)

  • วัดระยะได้ 4,000 เมตร โดยใช้เป้า 1 ดวง
  • Non Prism 1000 เมตร
  • ความแม่นยำ 1 ฟิลิปดา
  • มีGuide light
  • ถ่ายข้อมูลด้วยSD และ USB
  • หน้าจอ LCDสี 2 หน้าจอ ทัชสกรีน
  • แบตเตอรี่ใช้งานได้ 14-17 ชั่วโมง