กล้องโทเทิล SANDING ARC 5 Pro

กล้องประมวลผลรวม (Total Station)

  • อ่านมุม 0.5"/ 1"
  • วัดระยะได้ 5,000 เมตร โดยใช้ปริซึม 1 ดวง
  • วัดระยะโดยไม่ใช้เป้า  ได้ 1000 เมตร
  • วัดระยะด้วยปุ่ม Trigger Key
  • บันทึกข้อมูลภายในได้ 1GB
  • ถ่ายโอนข้อมูลด้วย USB Flash Drive
  • จอ LCD 2 หน้า
  • แบตเตอรี่ Li-ion ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 25 ชั่วโมง