กล้องโทเทิล SANDING ARC 10

กล้องประมวลผลรวม (Total Station)

  • อ่านมุม 0.1"
  • วัดระยะได้ 5,000 เมตร โดยใช้ปริซึม 1 ดวง
  • วัดระยะโดยไม่ใช้เป้าได้ 1000/1500/2000 เมตร (Optionally)
  • ระบบปฏิบัติการ Andriod 6.0
  • Ram: 3 GB/ Rom: 32 GB
  • ถ่ายโอนข้อมูลด้วย Mocro SD Card
  • หน้าจอสี LCD ( Touch screen ) 2 หน้า
  • แบตเตอรี่ Li-Ion ใช้งานได้ 15 ชั่วโมง