หุ่นยนต์สแกนเนอร์ TOPCON GTL-Series

หุ่นยนต์สแกนเนอร์ ( Robotic Scanner Explained )

Brand: TOPCON

Model: GTL-Series

GTL-Series เป็นเครื่องมือเดียวสำหรับการจัดวางและการสแกนในการตั้งค่าเดียว

เป็นการรวมเครื่องสแกนเลเซอร์ที่รวดเร็วและสถานีรวมของหุ่นยนต์ไว้ในระบบเดียวที่มีประสิทธิภาพ

 

 

 

Review