กล้องโทเทิล GEOMAX ZOOM 95

กล้องประมวลผมรวม Robotic Total Station

  • วัดระยะปรกติ 3,500 เมตร/1 มม. โหมดไกล>10,000 เมตร/5 มม.
  • Non Prism 500 เมตร(accXess5) และ 1000 เมตร(accXess10)
  • ทำงานร่วมกับ X-PAD ใน Android
  • บันทึกข้อมูลในตัวกล้อง 2 GB.
  • ถ่ายข้อมูลด้วย USB Flash Drive
  • หน้าจอ LCD
  • แบตเตอรี่ใช้งานได้ 8 ชั่วโมง
  • ระบบปฏิบัติการ Windows EC 7.0 

 

MultiStation คืออะไร? แตกต่างจาก TotalStation อย่างไร?