กล้องโทเทิล GEOMAX ZOOM 50

กล้องประมวลผลรวม (Total Station)

  • วัดระยะได้ 3,500 เมตร โดยใช้เป้า 1 ดวง
  • Non Prism 500 เมตร(accXess5) และ 1000 เมตร(accXess10)
  • ทำงานร่วมกับ X-PAD ใน Android
  • บันทึกข้อมูลในตัวกล้อง 50000 Pts.
  • ถ่ายข้อมูลด้วยSD และ USB
  • หน้าจอ LCD 2 หน้าจอ  
  • แบตเตอรี่ใช้งานได้ 36 ชั่วโมง

 

 

 

Review