กล้องโทเทิล GEOMAX ZOOM 10

 

กล้องประมวลผลรวม (Total Station)

  • วัดระยะได้ 3,000 เมตร โดยใช้เป้า 1 ดวง
  •  Non Prism 350 เมตร
  • ทำงานร่วมกับ X-PAD ใน Android
  • บันทึกข้อมูลในตัวกล้อง 1 GB
  • ถ่ายข้อมูลด้วย SD และ USB
  • หน้าจอ LCD 2 หน้าจอ
  • แบตเตอรี่ใช้งานได้ 10-16 ชั่วโมง

 

 

Review