กล้องโทเทิล DADI DTM624R

กล้องประมวลผลรวม (Total Station)

  • วัดระยะได้ 3,000 เมตร โดยใช้ปริซึม 1 ดวง
  • วัดระยะโดยไม่ใช้เป้า ( Reflectiveless ) ได้ 400 เมตร
  • บันทึกข้อมูลในตัวเครื่องได้ 16,000 ข้อมูล
  • ถ่ายข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ได้
  • หน้าจอ LCD 2 หน้า
  • แบตเตอรี่ใช้งานได้ 8 ชั่วโมง

 

 

 

 

Review