กล้องโทเทิล DADI DTM-152M

กล้องประมวลผลรวม (Total Station)

  • วัดระยะได้ 2,000 เมตร โดยใช้ปริซึม 1 ดวง
  • บันทึกข้อมูลในตัวเครื่องได้ 16,000 ข้อมูล
  • ถ่ายข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ได้
  • หน้าจอ LCD 2 หน้า
  • แบตเตอรี่ Li-ion ใช้งานได้ 8 ชั่วโมง

 

 

 

 

 

Review