Plate Bearing Test

เครื่องทดสอบ Plate Bearing Test

ยี่ห้อ CST 

มาตรฐาน : D1194 ASTM D1195 ASTM D1196

รายละเอียดสินค้า

เครื่องทดสอบ Plate Bearing Test ใช้ในการประเมินความจุของฐานดินค่ากำลังรับน้ำหนักของดินเพื่อนำใช้เบื้องต้นในการคำนวณฐานรากออกแบบสิ่งก่อสร้างต่างๆรวมทั้งใช้ในการวิเคราะห์การทรุดตัวของดินเมื่อมีน้ำหนักมากระทำ