เครื่องชั่ง l MB-311

เครื่องชั่ง (Scale Balance)

ยี่ห้อ CST รุ่น MB-311

รายละเอียด

1. เป็นเครื่องชั่งชนิดมีคาน 4 คาน มีจานรับน้ำหนักแบบแขวน 1 จาน ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม

2. บนคานมี Scale บอกน้ำหนักที่ชั่งได้ทั้ง 4 คาน และมีตุ้มน้ำหนักที่สามารถเลื่อนไปมาได้สะดวก

3. ชั่งน้ำหนักได้ละเอียดถึง 0.01 กรัม

4. สามารถชั่งน้ำหนักได้ตั้งแต่ 0.01 กรัมและสูงสุดต้องไม่เกินกว่า 300 กรัม

5. ปุ่มสำหรับปรับมาตรฐานศูนย์ได้

6. ผ่านการตรวจการรับรองจากสำนักงานกลาง ชั่ง ตวง วัด(กระทรวงพาณิชย์)