อุปกรณ์เสริม l หลักขาว-แดง (Pole)

โพล ขาวแดง (Pole)

ยี่ห้อ CST รุ่น 2-5 เมตร

รายละเอียดสินค้า

1. โพลทำจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง

2. มีความยาว 2 เมตร,3 เมตร หรือ 5 เมตร เมื่อยืดออกเต็มที่และบิดล็อคได้

3. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหลักเล็งแนว ท่อนล่างกว้างไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร

4. ปลายด้านล่างมีลักษณะแหลม สะดวกในการปักลงพื้นดิน

5. ตัวหลักเล็งแนว ประกอบด้วยสีขาวสลับสีแดงที่ทุกๆ ระยะไม่ต่ำกว่า 180 มิลลิเมตร

6. มีซองบรรจุ สะดวกในการพกพา