อุปกรณ์เสริม l Pole Scale รุ่น Quick / Twist Lock

โพลสเกล (Pole Scale)

ยี่ห้อ CST รุ่น Quick / Twist Lock

1. โครงสร้างโพลสเกลทำจากอลูมิเนียม

2. ด้ามจับมีตัวล็อคแบบลูกบิด ปรับขึ้น-ลง และอ่าน ค่าความสูงได้

3. ปลายด้านล่างมีลักษณะแหลม สะดวกในการปักลงพื้นดิน

4. มีระดับน้าฟองกลมเพื่อลดความคลาดเคลื่อนขณะใช้งาน

5. มีซองสำหรับเก็บเครื่องมือ