TBTRMR-1J

เครื่องวัดระยะสะท้อนกลับสำหรับทำเครื่องหมายบนถนน ด้วยค่า RL และ Qd

(Road Marking Reflector Measurement Device)

ยี่ห้อ TBT

ตามมาตรฐาน ASTM E1710, ASTM E2302

รายละเอียดทั่วไป

เป็นเครื่องมือวัดแบบพกพานอกสถานที่ ใช้สำหรับการวัดคุณลักษณะการสะท้อนกลับของเครื่องหมายบนถนน
เครื่องมือนี้มีขึ้นเพื่อจำลองความสว่างของเครื่องหมายจราจรที่ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นได้ภายใต้แสงสว่าง
ในเวลากลางวันและกลางคืน และพารามิเตอร์ที่วัดได้ คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของความสว่างสะท้อนกลับ ได้แก่ ค่า QD และ RL

คุณสมบัติ

1. ติดตั้งเซ็นเซอร์นำเข้า
2. หน้าจอสัมผัส LCD ขนาด 2.5 นิ้ว
3. แบตเตอรี่ใช้งานได้นานและปรับให้ชาร์จเร็วได้
4. แสดงอุณหภูมิและความชื้น ณ สถานที่
5. ถ่ายโอนข้อมูลการทดสอบไปยังคอมพิวเตอร์ได้โดย USB อย่างง่ายดาย
6. การถ่ายทอดข้อมูลการทดสอบแบบเรียลไทม์
7. มีระบบพิมพ์ผ่านบลูทูธ
8. มีฟังก์ชั่น GPS