TBTLWD-1G/1GW

Light Weight Deflectometer (LWD)

ยี่ห้อ TBT รุ่น TBTTQ-1J

ตามมาตราฐาน ASTM E1696, EN1463

รายละเอียดทั่วไป

1. หน้าจอสัมผัสขนาด 5 นิ้ว
2. อุณหภูมิและความชื้นในการแสดงผลแบบเรียลไทม์
3. มุมตกกระทบจะตรงกับมุมสังเกตโดยอัตโนมัติ
4. แผงช่วยมุมแบบกลางออก ช่วยระบุตำแหน่งมุมตกกระทบอย่างแม่นยำ ไม่จำเป็นต้องปรับมุมตกกระทบและการสังเกตด้วยตนเอง
5. ด้วยฟังก์ชันการตรวจสอบพารามิเตอร์ การตั้งค่าศูนย์อัตโนมัติ การจัดเก็บข้อมูล การส่งออก การลบ และการสืบค้น
6. ถ่ายโอนข้อมูลการทดสอบไปยังคอมพิวเตอร์ได้โดย USB อย่างง่ายดาย
7. ใช้สำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการหรือนอกสถานที่