AS-01

เครื่องมือทดสอบหาวัสดุผสมคอนกรีต (Aggregate Sieve Shaker)

ยี่ห้อ CST รุ่น AS-01

ตามมาตรฐาน ASTM C 136

รายละเอียดทั่วไป‍

  • เป็นชุดเครื่องมือทดสอบหาคุณสมบัติของวัสดุผสมคอนกรีต
  • ประกอบด้วยชุดทดสอบสำหรับหาขนาดเม็ดของมวลรวม (Aggregate)
  • สำหรับคอนกรีตชนิดเม็ดหยาบโดยผ่านตะแกรงมาตรฐาน จากขนาดใหญ่จนถึงขนาดเล็ก‍รายละเอียด‍
  • เป็นเครื่องร่อนหินที่ใช้มอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อน ขนาดความจุ 30 ลิตร
  • ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิรทซ์ 1 เฟส