ความหมาย PPM ในวงการงานสำรวจ

ความหมาย PPM ในวงการงานสำรวจ

ความหมายของ PPM คืออะไร ที่เรามักจะพบในSPEC ของ Total Station

พร้อมทั้งยกตัวอย่าง การอ่านค่า PPM มาให้พี่น้องช่างสำรวจกันแล้ว

ที่บทความของ CST Survey นี้ หากใครคิดว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ในกำลังใจกันได้นะ 

meaning of PPM by CST

คำย่อของ PPM

PPM นั้นย่อมาจาก ‘parts per million’ หรือ จำนวนค่า ERROR ที่เกิดขึ้นจากการวัด ซึ่งในหน่วยนี้ก็คือ ‘มิลลิเมตร : 1,000 เมตร (1กิโลเมตร)’

หากเทียบให้ดูเป็นเปอร์เซ็นต์ 1 PPM = 0.0001% โดยค่านี้จะมีความเกี่ยวพันธ์กับ ความสูงออร์โทเมตริก (Orthometric Height)

หรือถ้าในเข้าใจง่าย ๆ คือ ความสูงเหนือระดับ น้ำทะเลปานกลาง นั่นเอง


02 PPM daily example

ตัวอย่าง PPM ในชีวิตประจำวัน

สามารถตีความเป็นเปอร์เซ็นต์ง่ายๆว่า 1 ต่อ 1,000,000 ก็ได้ และหากเราลองเทียบ 1 PPM กับเรื่องในชีวิตประจำวันก็จะได้ประมาณนี้

1 นิ้ว : 25.75 กิโลเมตร

1 วินาที : 11.5 วัน

1 นาที : 2ปี

1 BTC: 1,078,100 THB *ค่า ณ วันที่ 09/07/21*

 


ตัวอย่างการอ่านค่า PPM โดยอ้างอิงจาก DADI DTM-152M

ตัวอย่างการอ่านค่า PPM

กรณีที่ค่าของตัวกล้อง Total Station ของเราอยู่ที่ ± 3 PPM หมายความว่า ในระยะ 1 กิโลเมตร ค่า ERROR ที่เกิดขึ้นจะอยู่ที่ ± 3 มิลลิเมตร

หรือตัวอย่างจากเจ้าตัว Total Station DTM-152M ที่มีค่าความผิดพลาด ไม่เกิน ± (3 + 2 ppm)

ในที่นี้ก็จะหมายถึง ในระยะ 1 กม.ที่กล้อง Total Station DTM-152M วัดโดยใช้ปริซึม 1 ดวงนั้นจะมี ค่าความผิดพลาดไม่เกิน ± 2

โดยบวกกับค่าคงที่อีก 3 ก็จะเท่ากับ ERROR ± 5 มิลลิเมตรนั่นเอง

[ SUMMARY เนื้อหา ]

     ความหมายของ PPM ในส่วนของงานวงการสำรวจ นั้นก็คือ ‘parts per million’ หรือ

ค่า ERROR มิลลิเมตรต่อ 1,000 เมตร (1 กิโลเมตร) ซึ่งแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ที่ 0.0001 % ต่อ 1 PPM

โดยเรื่องควรระวังสำหรับคนที่เริ่มเรียนใหม่ ๆ ก็คือ 1 มิลลิเมตร ต่อ 1,000 เมตร ไม่เท่ากับ มิลลิเมตร ต่อ 1,000 เมตรนะจ๊ะ

ดังนั้นเวลาลองทำแบบฝึกหัด หรือใช้งานจริง ก็อย่าลืมคำนึงถึงข้อนี้ และจำไว้ว่าสิ่งนี้แท้จริงแล้ว

สามารถนำไปปรับเปลี่ยนในชีวิตประจำวันได้ง่าย ๆ หากเรามองในมุมที่แตกต่าง