กล้องวัดมุม l DT-20s

กล้องวัดมุม (มือสอง)

ยี่ห้อ TOPCON รุ่น DT-20s

ระบบกล้องส่อง

- กำลังขยาย 30 เท่า
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้อง 45 มม.
- ขนาดความกว้างของภาพ 1 องศา 30 ลิปดา
- มองเห็นภาพชัดใกล้สุด 0.9เมตร
- ค่าตัวคูณคงที่ 100 ค่าตัวบวกคงที่ 0

 

ระบบการวัดมุม

- ระบบอัตโนมัติ ( compensator ) +/- 3 ลิปดา
- ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม ( Accuracy )  20 “
- ค่าความละเอียดของมุมราบ และมุมดิ่ง 20”
- สามารถแสดงผลทั้งเป็นมุมราบและมุมดิ่ง

 

คุณลักษณะทั่วไป

- หน้าจอแสดงผลเป็น LCD 1 หน้าจอ
- กล้องส่องหัวหมุดกำลังขยาย 3 เท่า
- ความไวของระดับฟองกลม 10ลิปดา 2 มม.
- ความไวของระดับฟองยาว 40ฟิลิปดา / 2 มม.
- แบตเตอรี่(Power supply) AA x 2ก้อน

ราคา 20,000 บาท