กล้องวัดมุม TOPCON รุ่น DT-300 Series

กล้องวัดมุม (Theodolite)

แบรนด์: TOPCON
รุ่น: DT-300 Series

ประเทศ ญี่ปุ่น

 • ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน  0.9  เมตร
 • หน้าจอ LCD 2 หน้า
 • อ่านค่ามุมละเอียด 1'',10'' ฟิลิปดา
 • ความแม่นยำการวัดมุม 5'',9'' ฟิลิปดา
 • ใส่แบตเตอรี่ชนิด AA ได้

รุ่น DT-305 ( 5 ฟิลิปดา )

 • กำลังขยาย 30 เท่า
 • กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้อง 45 มิลลิเมตร
 • ขนาดความกว้างภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.6 เมตร หรือ 1 องศา 30 ลิปดา
 • ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 0.9 เมตร
 • กำลังขยายภาพ 3 ฟิลิปดา
 • ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม ( Accuracy ) ไม่เกิน 5 ฟิลิปดา

รุ่น DT-305L ( 5 ฟิลิปดา + LASER )

 • กำลังขยาย 30 เท่า
 • กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้อง 45 มิลลิเมตร
 • ขนาดความกว้างภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.6 เมตร หรือ 1 องศา 30 ลิปดา
 • ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 0.9 เมตร
 • กำลังขยายภาพ 3 ฟิลิปดา
 • ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม ( Accuracy ) ไม่เกิน 5 ฟิลิปดา
 • มีเลเซอร์ชี้เป้าหมาย

 

รุ่น DT-309G ( 9 ฟิลิปดา)

 • กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง
 • กำลังขยาย 30 เท่า
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้อง 45 มิลลิเมตร
 • ขนาดความกว้างภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.6 เมตร หรือ 1 องศา 30 ลิปดา
 • ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 0.9 เมตร
 • กำลังขยายภาพ 3 ฟิลิปดา
 • ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม ( Accuracy ) ไม่เกิน 9 ฟิลิปดา

รุ่น DT-309GL ( 9 ฟิลิปดา + LASER )

 • กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง
 •  กำลังขยาย 30 เท่า
 •  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้อง 45 มิลลิเมตร
 •  ขนาดความกว้างภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.6 เมตร หรือ 1 องศา 30 ลิปดา
 •  ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 0.9 เมตร
 •  กำลังขยายภาพ 3 ฟิลิปดา
 •  ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม ( Accuracy ) ไม่เกิน 9 ฟิลิปดา
 • มีเลเซอร์ชี้เป้าหมาย