กล้องวัดมุม แบรนด์ SANDING รุ่น NT-023

กล้องวัดมุม (Theodolite)

SANDING รุ่น NT-023

ประเทศ จีน

  • วัดระยะด้วยPrism 300 เมตร
  • หน้าจอ LCD 2 หน้า
  • อ่านค่ามุมละเอียด 1 ฟิลิปดา
  • ความแม่นยำการวัดมุม 2 ฟิลิปดา
  • ใส่แบตเตอรี่ชนิด AAA ได้
Responsive Video Embed