กล้องวัดมุม แบรนด์ PENTAX รุ่น ETH-500 series

แบรนด์ PENTAX รุ่น ETH-502

ประเทศ ญี่ปุ่น

  • ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน  1.35  เมตร
  • หน้าจอ LCD 2 หน้า
  • อ่านค่ามุมละเอียด 1 ฟิลิปดา
  • ความแม่นยำการวัดมุม 2 ฟิลิปดา
  • ใส่แบตเตอรี่ชนิด AA ได้

แบรนด์ PENTAX รุ่น ETH-505

ประเทศ ญี่ปุ่น

  • ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน  1.35  เมตร
  • หน้าจอ LCD 2 หน้า
  • อ่านค่ามุมละเอียด 5 ฟิลิปดา
  • ความแม่นยำการวัดมุม 2 ฟิลิปดา
  • ใส่แบตเตอรี่ชนิด AA ได้