กล้องวัดมุม แบรนด์ MATO รุ่น MET-202L

กล้องวัดมุม (Theodolite)

แบรนด์ MATO รุ่น MET-202L

ประเทศ จีน

  • ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 1.3 เมตร
  • หน้าจอ LCD 2 หน้า
  • อ่านค่ามุมละเอียด 5 ฟิลิปดา
  • ความแม่นยำการวัดมุม 2 ฟิลิปดา
  • ใส่แบตเตอรี่ชนิด AA ได้
  • มีแสงเลเซอร์ส่องหัวหมุด ( Laser Plummet )