กล้องวัดมุม GEOMAX รุ่น ZIPP02

กล้องวัดมุม (Theodolite) 

แบรนด์ GEOMAX รุ่น zipp02 

  • ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์
  • ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 1.35 เมตร
  • หน้าจอ LCD 2 หน้า
  • อ่านค่ามุมละเอียด 1 ฟิลิปดา
  • ความแม่นยำการวัดมุม 2 ฟิลิปดา
  • แบตเตอรี่ใช้งานได้ 36 ชั่วโมง
Embedded Video Example