กล้องวัดมุม CST/BERGER รุ่น DGT2

กล้องวัดมุม (Theodolite)

แบรนด์ CST/Berger รุ่น DGT2

ประเทศ จีน

  • ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 1.3 เมตร
  • หน้าจอ LCD 2 หน้า
  • อ่านค่ามุมละเอียด 1 ฟิลิปดา
  • ความแม่นยำการวัดมุม 2 ฟิลิปดา
  • ใส่แบตเตอรี่ชนิด AA ได้