ล้อวัดระยะ l EMW-06

ล้อวัดระยะทาง

ยี่ห้อ TOPMEASURE รุ่น EMW-06

ประเทศ ไต้หวัน

ข้อมูลทางเทคนิค

1. โครงสร้าง

1.1 โครงสร้างของล้อทำด้วยวัสดุพลาสติกแข็ง ขอบวงหุ้มด้วยยาง

1.2 ขนาดเส้นรอบวงล้อ 0.524 เมตร

1.3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงล้อ 16 เซนติเมตร

1.4 ด้ามสามารถชักขึ้นลงได้เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ

1.5 มีเข็มชี้จุดเริ่มการวัดระยะ

1.6 มีขาตั้งพับเก็บได้

1.7 น้ำหนัก 0.8 กิโลกรัม

2. ระบบการทำงาน

2.1 สามารถวัดระยะทางได้ไกล 10 กิโลเมตร

2.2 สามารถแสดงผลการวัดระยะทาง 9,999.9 เมตร

2.3 มาตรวัดแสดงผลเป็นหน่วยเมตร แสดงค่าระยะทางละเอียดถึงหน่วย เดซิเมตร

2.4 มีปุ่มกด RESET ค่าตัวเลขให้เป็นศูนย์ ที่มาตรวัด

2.5 สามารถวัดระยะได้ทั้งระบบเดินหน้าและถอยหลัง