ตลับเมตรวัดระยะ l ตลับเมตร STANLEY 5 เมตร

ตลับเมตร 5 เมตร ยี่ห้อ Stanley

มีโครง 2 รุ่นดังนี้
- PowerLock: โครงเหล็ก
- TouchCase: โครงพลาสติก