594P-F

เทปวัดระยะ เหล็กเคลือบไนล่อน

ยี่ห้อ RICHTER รุ่น 594P-F

ผลิตภัณฑ์ ประเทศเยอรมัน

รายละเอียดสินค้า

  • เนื้อเทปเป็นเหล็ก เคลือบด้วยวัสดุไนล่อน
  • มีความยาว 50 เมตร
  • หน้ากว้างของเส้นเทป 6.5 มิลลิเมตร
  • ใช้มาตราเมตริก มีช่องขีดแบ่งช่องละ 1 มิลลิเมตร และมีตัวเลขกำกับทุก 1 เซนติเมตร
  • มีตัวเลขแบ่งขีดตัวใหญ่กำกับทุกๆ 10 เซนติเมตร
  • มีด้ามมือถือจับกระชับในขณะใช้งาน
  • มีห่วงจับทำจากสแตนเลส เพื่อใช้ดึงลากเทป
  • บรรจุในโครงโลหะ มีปลายแหลมไว้จรดพื้นกำหนดจุดเริ่มการวัดได้
  • มีหนังสือรับรองจากกอง ชั่ง ตวง วัด