อุปกรณ์เสริม l Survey nail

Survey nail

ยี่ห้อ CST

รายละเอียด

- ใช้ในการทำเครื่องหมาย จุดในการควบคุมการสำรวจ

- ขนาด 5 cm ,7 cm

- วัสดุที่ใช้ ,galvannize,stainless