เครื่องวัดระยะทางบนแผนที่ l SCALE MASTER รุ่น PRO # 6025

เครื่องวัดระยะทาง ชนิด อิเล็กทรอนิคส์

ยี่ห้อ SCALE MASTER  รุ่น  PRO # 6025                            

รายการคุณลักษณะ

1. ใช้วัดระยะทางบนแผนที่ สามารถปรับตั้งมาตราส่วนได้

2. ตัวเครื่องมีลักษณะคล้ายปากกา เคลื่อนที่โดยใช้ลูกล้อ เคลื่อนไปตามเส้นทางที่ต้องการ

3. ความละเอียดถูกต้อง 0.025 นิ้ว (Accuracy) อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 99.75

4. มีจอ LCD แสดงผลค่าที่วัดได้ สามารถแสดงผลได้อย่างน้อย 7 หลัก

5. มีปุ่มกดเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่อง

6. สามารถใช้วัดได้ทั้งมาตราเมตริกและอังกฤษโดยมีหน่วยที่แสดงผลการวัดได้ถึง 72 หน่วย

7. สามารถเรียกดูค่าที่ทำการวัดไว้ก่อนหน้าได้

8. มีระบบเพื่อทำการล็อคมาตรา / ระบบที่ใช้วัดขณะนั้นไม่ให้เปลี่ยนแปลง

9. หน้าจอแสดงผลจะปิดเองโดยอัตโนมัติ หากไม่มีการใช้งาน