อุปกรณ์เสริม l โต๊ะแผนที่ (PLANE TABLE)

โต๊ะแผนที่ (Plane Table)

รายละเอียดสินค้า

- เครื่องมือสำหรับการสำรวจโดยใช้โต๊ะแผนที่

- มีสเกลวัดระยะ

- มีอุปกรณ์ล็อคยึดกับโต๊ะ