อุปกรณ์เสริม l MDL-30/60 เครื่องวัดระดับดิจิตอล (Digital Level)

เครื่องวัดระดับดิจิตอล (Digital Level)

ยี่ห้อ CST รุ่น MDL-30/60

รายละเอียด

1. มีสัญญาณเสียงเตือนเมื่อได้ระดับ

2. มีระบบตรวจสอบความถูกต้องและการปรับแก้ด้วยเครื่องเอง

3. ทำการวัดมุมได้ในรูปแบบ มุมองศา และเปอร์เซ็นต์ความลาดเอียง

4. ค่าความถูกต้องที่ +/- 0.1 องศา และอ่านละเอียดถึง 0.1 องศา

5. เครื่องจะปิดอัตโนมัติหากไม่ได้ใช้งานภายใน 5 นาที

6. ใช้แบตเตอรี่ขนาด 9 V.