อุปกรณ์เสริม l ชุดปักเต้า

ชุดปักเต้าตีเส้น ชนิดน้ำหมึก

ยี่ห้อ CST

รายละเอียดสินค้า

- เชือกตีเส้น ขนาดความยาว 15 เมตร

- ระบบกลไกในเครื่องสามารถดึงเชือกกลับอัตโนมัติ

- ชนิดน้ำหมึกสีดำ (น้ำหมึกจีน)