เครื่องวัดระยะทางบนแผนที่ l CV-10

เครื่องวัดระยะทางบนแผนที่ ชนิด อิเล็กทรอนิคส์

ยี่ห้อ KOIZUMI  รุ่น CV-10

ผลิตภัณฑ์  ประเทศญี่ปุ่น

รายการคุณลักษณะ

1. เป็นเครื่องคำนวณแบบ อิเล็กทรอนิคส์ ใช้ลูกล้อกลิ้ง

2. สามารถเลือกหน่วยวัดเป็น มิลลิเมตร, เซนติเมตร, เมตร และกิโลเมตร ได้

3. สามารถตั้งหน่วยวัดตามมาตราส่วน (Scale) ของแผนที่ได้

4. จอแสดงผลแบบ Liquid Crystal แสดงผลได้ 6 ตำแหน่ง

5. พลังงานใช้ถ่านไฟฉาย ขนาด AAA จำนวน 2 ก้อน