อุปกรณ์เสริม l Flagging tapes

Flagging tapes

ยี่ห้อ CST

รายละเอียดทั่วไป

1. วัสดุทำจาก Vinyl

2. ความกว้าง 1-3/16 นิ้ว (3 เซนติเมตร)

3. มีความยาวประมาณ 150 ฟุต (45 เมตร)