อุปกรณ์เสริม l Diagonal Eyepiece for Total Station

Diagonal Eyepiece Total Station

รายละเอียด

ใช้งานในกรณี ที่กล้องไม่สามารถมองเป้าหมายในมุมสูงได้ Diagonal Eyepiece จะช่วยให้มองในมุมที่สูงกว่าที่ปกติตัวกล้องจะทำได้