อุปกรณ์เสริม l Diagonal Eyepiece Theodolite

Diagonal Eyepiece Theodolite

ยี่ห้อ CST

รายละเอียดสินค้า‍

- Diagonal Eyepiece จะช่วยให้มองในมุมที่สูงกว่าที่ปกติตัวกล้องจะทำได้

- ใช้งานในกรณีที่กล้องไม่สามารถมองเป้าหมายในมุมสูงได้