อุปกรณ์เสริม l บารอมิเตอร์ Barometer

เครื่องวัดความกดอากาศ บารอมิเตอร์ (Barometer)

ยี่ห้อ CST

รายละเอียดสินค้า

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดการเปลี่ยนแปลงความดันบรรยากาศ

1. ค่าการวัดอยู่ระหว่าง 950-1070 hPa, 710-800 mmHg

2. ค่าความละเอียด (Accuracy) ± 1 hPa, 1 mmHg

3. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 13  เซนติเมตร

4. ขนาดความหนา 4.3 เซนติเมตร

5. น้ำหนัก 130 กรัม