อุปกรณ์เสริม l กล้องอ่านภาพถ่ายทางอากาศ

กล้องอ่านภาพถ่ายทางอากาศ

ยี่ห้อ CST

รายละเอียดสินค้า

- ใช้ในการส่องดูภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อต้องการหาข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศ