แผ่นวัดระดับน้ำ แบบลาด (เหล็กเคลือบ)

แผ่นวัดระดับน้ำ เหล็กเคลือบ แบบลาด 

ยี่ห้อ CST (Slope-Type staff gauge)

รายละเอียด

  • แผ่นเหล็กและสีเคลือบทำมาจากวัสดุคุณภาพดี
  • ขนาดความยาวแผ่นละ 90 เซนติเมตร กว้าง 15 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
  • มีขีดแบ่งค่าเป็นรูปตัว E
  • มีตัวเลขกำกับ ทุกระยะ 10 เซนติเมตร
  • มีรูสำหรับเจาะยึดเสา เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร