แผ่นวัดระดับน้ำ แบบตั้ง (เหล็กเคลือบ)

แผ่นวัดระดับน้ำ แบบตั้ง เหล็กเคลือบ (Staff Gauge)

ยี่ห้อ CST (โค้ง และ เรียบ) ขนาด 1 เมตร 

รายละเอียด

 • แผ่นเหล็กและสีเคลือบทำมาจากวัสดุคุณภาพดี
 • ขนาดความยาว 1 เมตร กว้าง 15 เซนติเมตร
 • มีขีดแบ่งค่าเป็นรูปตัว E ละเอียดช่องละ 1 เซนติเมตร
 • มีตัวเลขกำกับลักษณะหัวตั้ง ทุก 10 เซนติเมตร

 

แผ่นวัดระดับน้ำ เหล็กเคลือบ แบบตั้ง_เรียบ

แผ่นวัดระดับน้ำเหล็กเคลือบ แบบตั้ง แผ่นเรียบ (Staff Gauge)

แผ่นวัดระดับน้ำเหล็กเคลือบ แผ่นเรียบ

ยี่ห้อ CST ขนาด 1 เมตร

รายละเอียด

 • แผ่นเหล็กและสีเคลือบทำมาจากวัสดุคุณภาพดี
 • ขนาดความยาว 1 เมตร กว้าง 15 เซนติเมตร
 • มีขีดแบ่งค่าเป็นรูปตัว E ละเอียดช่องละ 1 เซนติเมตร
 • มีตัวเลขกำกับลักษณะหัวตั้ง ทุก 10 เซนติเมตร

แผ่นวัดระดับน้ำเหล็กเคลือบ แผ่นโค้ง

ยี่ห้อ CST ขนาด 1 เมตร

รายละเอียด

 • แผ่นเหล็กและสีเคลือบทำมาจากวัสดุคุณภาพดี
 • ขนาดความยาว 1 เมตร กว้าง 15 เซนติเมตร
 • มีขีดแบ่งค่าเป็นรูปตัว E ละเอียดช่องละ 1 เซนติเมตร
 • มีตัวเลขกำกับลักษณะหัวตั้ง ทุก 10 เซนติเมตร