แผ่นตัวเลข 0-9 (Figure Plate)

แผ่นตัวเลข 0-9 (Figure Plate)

สำหรับ ติดแผ่นวัดระดับน้ำ โดยเฉพาะ

รายละเอียด

  • แผ่นตัวเลข ชนิดที่ทำด้วยแผ่นเหล็กเคลือบ ขนาด 5 X 2.5 เซนติเมตร
  • แผ่นเหล็กและสีเคลือบ ทำมาจากวัสดุคุณภาพดี
  • แผ่นตัวเลข จะเคลือบด้านหน้าด้วยสีขาว และตัวเลขเคลือบด้วยสีน้ำเงิน