แผ่นวัดระดับน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส (Fiberglass Staff Gauge)

แผ่นวัดระดับน้ำ ไฟเบอร์กลาส (Fiberglass Staff Gauge)

ยี่ห้อ CST แบบตั้ง เรียบ, 1 เมตร

รายละเอียด

  • ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาสแข็งแรง ทนทาน
  • ขนาดความยาว 1 เมตร กว้าง 10 เซนติเมตร
  • มีขีดแบ่งค่าเป็นรูปตัว E ละเอียดช่องละ 1 เซนติเมตร
  • มีตัวเลขกำกับทุก 10 เซนติเมตร